مشتریان شرکتی

اگر رستوران یا کافی‌شاپ دارید
اگر در شرکت یا سازمان هستید
اگر مغازه‌دار یا کارمند هستید
یا …

شما می‌توانید وظیفه خرید نان برای صبحانه و ناهار پرسنل خود را به ما بسپارید.

و همچنین

می‌توانید خیال پرسنل خود را از خرید نان و ایستادن در صف های طولانی راحت کنید،بسته‌های نان تازه گواران قبل از اتمام ساعت کاری روی میز پرسنل شماست.